Verloskunde en acute zorg moet voor iedereen zo dichtbij mogelijk beschikbaar zijn

De PvdA fractie te Nieuwegein maakt zich dan ook grote zorgen over het voornemen om de bevallingslocatie van het St. Antonius Ziekenhuis definitief te sluiten. PvdA-raadslid Emiel Holtermann heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van Nieuwegein (zie bijlage).

In de praktijk betekent het voorgenomen besluit dat zwangere vrouwen uit Nieuwegein moeten uitwijken naar Utrecht. Tenminste als daar voldoende plaats is en anders moeten ze zelfs naar bijvoorbeeld Gouda om te bevallen. Een niet wenselijke situatie volgens het PvdA-raadslid: “Verloskunde vraagt vaak om acuut handelen. Zijn er problemen, dan moet je zo snel mogelijk ingrijpen. Zwangere vrouwen zitten niet te wachten op een bermbevalling.” 

Comments

comments

Geef een reactie