PVDA Zet in op aanpak taalachterstanden

De verontrustende berichten over de jeugdhulp volgen elkaar onlangs snel op, Te snel. Daarom stelt de PvdA in Nieuwegein hierover vragen aan het college.

“Meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld blijven te lang liggen”, vertelt PvdA-raadslid Emiel Holtermann, “en met alle gevolgen van dien. Kinderen die uit huis worden geplaatst komen in veel gevallen bij pleegouders die onvoldoende zijn toegerust om de kinderen goed op te vangen. Een groot hart blijkt niet voldoende te zijn. Veel pleegouders vallen daardoor uit.”
Het blijkt dat bijna de helft van de plaatsingen voortijdig beëindig wordt, waarbij het kind weer moet verhuizen. Ook komen suïcidale jongeren vaak in de gesloten jeugdzorg en zijn daar niet op hun plek. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recent onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar 26 zelfdodingen in de jeugdhulp in 2016 en 2017. De inspectie kwam tot de conclusie dat passende zorg in veel gevallen ontbrak. De gemeenten zijn per 2015 verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp. Dat levert een grote uitdaging op omdat het gepaard ging met een grote bezuiniging.

Het motto voor de zorg werd ‘licht waar het kan en zwaar waar het moet’. “Dit laatste wordt dus niet altijd goed ingeschat”, zo vervolgt Holtermann, “maar het kan niet zo zijn dat geld allesbepalend wordt bij de keuzes en dat daardoor niet alle kinderen meer veilig kunnen opgroeien. Daarom trekken we nu aan de bel. En er dienen zich kansrijke alternatieven aan, zoals gezinshuizen voor uithuisgeplaatste kinderen. Dat moeten we serieus onderzoeken.”

Comments

comments

Geef een reactie