Bewoners Schansen stemmen

Wethouder Jan Kuiper opent zaterdag 12 januari de Buurtkamer in buurtcentrum La Caza in Schansen-Noord. Aansluitend is het buurtevent waar bewoners samen met het team Betere Buurten van de gemeente Nieuwegein vooruitkijken naar 2019. Welke kansen zien bewoners voor verbetering van de buurt? Wat gaat de gemeente vernieuwen in de buitenruimte?

Vorig jaar is samen met de buurt een kansenkaart opgesteld. Dat is een kaart waarop bewoners en buurtbetrokkenen (ondernemers en maatschappelijke organisaties) ideeën voor verbeteringen in de buurt konden aangeven. De gemeenteraad ging in oktober 2018 akkoord met de verdere uitwerking van deze ideeën naar een plan voor vernieuwing van de buurt en stelde daarvoor €5.900.000,- beschikbaar.

Met dit budget gaat de gemeente samen met inwoners en buurtbetrokkenen aan de slag met het mooier maken van de buurt zoals nieuwe bestrating, verlichting, parkeerterreinen, het groen en de speelplekken. 2019 staat dan ook in het teken van het samen ontwerpen van een prettige leefomgeving voor Schansen-Noord. De middag start om 14.00 uur in wijkcentrum La CaZa, Hoornseschans 101 in Nieuwegein en duurt tot 17.00 uur.

Wat is er deze middag te doen?

  • De gemeente geeft een toelichting op de kansenkaart en laat de eerste schetsontwerpen zien van de vernieuwde inrichting.
  • Bewoners en buurtbetrokkenen kunnen aangeven welke eerste zichtbare verbeteringen de gemeente met de buurt kan aanpakken.
  • Leerlingen uit groep 8 van basisschool De Schouw vertellen over hun plannen voor betere speelplaatsen voor de school en de buurt.In de filmkamer zijn filmpjes te zien van projecten waarbij inwoners met elkaar kunst voor de buurt hebben gemaakt.
  • Er is een inspiratiehoek waar inwoners uit Schansen-Noord en inwoners uit andere Betere Buurten vertellen over hun aanpak voor een ontmoetingstuin en hun ideeën om samen de buurt groener en mooier te maken.

14:00 uur – Inloop met warme chocomel
14:15 uur –  Welkom en toelichting middag
14:20 uur – Opening van de Buurtkamer door wethouder Jan Kuiper  
14:30 uur – Inloop informatiestands
16:15 uur – Borrel en hapjes
17:00 uur – Sluiting

Over Betere Buurten

Het doel van het Betere Buurten programma is om de buitenruimte in Nieuwegeinse jaren ’70 en ’80 buurten duurzaam te vernieuwen, zodat bewoners ook in de toekomst prettig in hun buurt kunnen wonen. Samen werken we aan een groenere buurt met een vernieuwde bestrating, meer ontmoetingsmogelijkheden en moderne speelplekken. Een buurt waar jong en oud zich thuis voelt en waar het toegankelijk, schoon en veilig is. Tot slot zorgen we ervoor dat de buurten zo worden ingericht, dat deze de gevolgen van klimaatverandering goed kunnen opvangen. Te denken valt aan het toevoegen van groen waardoor het koeler is in de zomer. We maken de plannen het liefst samen met zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de buurt. Zij weten immers als beste waar behoefte aan is en wat goed is voor de buurt!

Website : www.ikbennieuwegein.nl

(Foto : Google Streetview)

Comments

comments

Geef een reactie