Meer en heftigere regenbuien, langere droge periodes en meer hete zomerse dagen en nachten.

Er is weinig discussie meer over de noodzaak van een ingrijpende energietransitie. Ingrijpen is nodig om ons leefklimaat gezond te houden, om over voldoende duurzame energiebronnen te beschikken, en de gevolgen van klimaatverandering te temperen door onder andere de emissie van broeikasgassen naar beneden te brengen.

Nog niet genoeg mensen zijn doordrongen van de urgentie. De klimaatklok tikt en laat onverbiddelijk zien dat uitstellen van maatregelen niet te verantwoorden is. De jongere generaties maken zich terecht zorgen om hun toekomst en roeren zich in het debat.

Er is weerstand en er zijn zorgen in de samenleving tegen het in gebruik nemen van de nieuwe technieken. Daarom heeft GroenLinks het College opgeroepen om te investeren in het vergroten van het begrip bij onze inwoners voor het nemen van maatregelen. In de Algemene Beschouwingen van 4 juli kreeg de raad van het College deze toezeggingen

  • Het College is bereid om zich in te spannen om interne regels die het plaatsen van alternatieve energiebronnen in de weg staan te herzien in het licht van een groot maatschappelijk belang.
  • Er wordt geïnvesteerd om alle inwoners mee te nemen in het verhaal van de noodzaak van energietransitie, waarbij ook concrete maatregelen en handelingsperspectief wordt geboden.

Hierbij wordt het abstracte verhaal vertaald wordt naar de eigen situatie, dicht bij huis en met aandacht voor de zorgen die mensen daarbij hebben. Meer achtergrond: https://nieuwegein.groenlinks.nl

Comments

comments

Geef een reactie