GroenLinks Nieuwegein stelt vragen over Luchtkwaliteit

GroenLinks heeft zorg over de luchtkwaliteit in Nieuwegein.

Onlangs kwam tijdens een Raadsinformatieavond de luchtkwaliteit in onze gemeente ter sprake en werd aangegeven dat er sinds enige jaren geen metingen meer plaatsvinden binnen Nieuwegein. Derhalve heeft de fractie van GroenLinks een aantal vragen aan het College van Burgemeester en wethouders gesteld. Binnen 6 weken ontvangt GroenLinks de schriftelijke beantwoording op de volgende vragen:

  • Hoe is de luchtkwaliteit anno-2019 en welke norm wordt gehanteerd voor het bepalen van de luchtkwaliteit ?
  • Wat is de afweging geweest om luchtkwaliteitsmetingen te stoppen binnen onze gemeente?
  • Wat is het huidige beleid van het college met betrekking tot de luchtkwaliteit binnen Nieuwegein?
  • Welke concrete acties lopen er momenteel om de luchtkwaliteit in Nieuwegein te verbeteren? Welke acties zijn er noodzakelijk om de luchtkwaliteit in Nieuwegein te verbeteren?
  • Welke acties zijn voorzien om de luchtkwaliteit in Nieuwegein te verbeteren en op welke termijn worden deze acties ondernomen?

Is het college het met GroenLinks eens dat, voor de gezondheid van onze inwoners, het toepassen van de WHO-norm1 op het gebied van luchtkwaliteit wenselijk is? En is het college bereid om met Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht in gesprek te gaan om maatregelen te treffen op de water- en autowegen (waaronder rijkswegen A2, A12 en A27) rondom Nieuwegein? Zodat dit de luchtkwaliteit ten goede komt?

Comments

comments

Geef een reactie