Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Nieuwegein is tegen de plannen van de gemeente Utrecht om grote windmolens in de Rijnenburg en Reijerscop te plaatsen. Op initiatief van de VVD, en samen met het CDA, Lokale Vernieuwing, Groep Verdam, Ieders Belang en de VSP, stuurt de raad van Nieuwegein een brief aan de gemeenteraad van Utrecht met daarin het advies zich uit te spreken tégen windmolens in de polder. Het besluit volgt na een drukbezochte commissievergadering over de plannen van de gemeente Utrecht om in het gebied Rijnenburg en Reijerscop windturbines te plaatsen.

De inwoners van Nieuwegein zijn uiterst bezorgd over de nadelen van de windturbines voor mens en leefomgeving, nu de gemeente Utrecht deze zo dicht bij onze gemeente heeft gepland”, aldus VVD raadslid Kelly Vizee. “Met name de horizonvervuiling, slagschaduw en de geluidsoverlast baren onze inwoners zorgen. Zorgen die de Gemeente Utrecht niet serieus neemt, ondanks een uitgebreid participatietraject. Wij willen dat onze inwoners gehoord worden en dat rekening wordt gehouden met hun belangen”.

Volgens het voorzorgprincipe zou het college van B&W juist dicht bij woonwijken duurzaamheidsplannen zonder windmolens moeten ontwikkelen. De overheid dient immers altijd beschermende maatregelen te nemen tegen mogelijk schadelijke effecten van een situatie, ook als die effecten nog niet onomstotelijk zijn bewezen. Dat geldt ook als het gaat om bewoners die net over de gemeentegrens wonen! Eerder riep de Nieuwegeinse VVD daarom de Utrechtse gemeenteraad al op met klem niét te kiezen voor een duurzaamheidsvariant met windturbines.

Gezien het grote tekort aan woningen, maakt de Nieuwegeinse VVD zich liever hard voor woningbouw in de polder Rijnenburg. Kelly Vizee licht toe: “De doorlooptijd van windturbines, inclusief besluitvorming, uitwerken van de plannen, het neerzetten van de windturbines en het rendabel maken ervan duurt zo’n 25 jaar. Dat betekent dat het gebied de komende 20 jaar op slot voor woningbouw, terwijl er volgens de NVM en minister Ollongren tot 2040 maar liefst 1 miljoen extra woningen nodig zijn. Windmolens zijn voor ons daarom onbespreekbaar en we hopen van harte dat de Utrechtse gemeenteraad het advies van de Nieuwegeinse raad overneemt en tegen windmolens in de polder gaat stemmen.

VVD Nieuwegein

De VVD in Nieuwegein streeft naar een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren. De VVD wil een levendige gemeente creëren waar mensen de ruimte krijgen. Het motto daarbij is: De gemeente, dat zijn wij en dat bent u.

Comments

comments

Geef een reactie