Derde werkbijeenkomst Rijnenburg en Reijerscop

Op dinsdag 9 oktober a.s. organiseert de gemeente Utrecht de derde werk bijeenkomst Rijnenburg en Reijerscop, over duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop. Dit is tevens de laatste werk bijeenkomst  De vraag die centraal staat is : Hoe kunnen we duurzame, grootschalige energieproductie met windmolens en/of zonnepanelen inpassen in het landschap en dat combineren met andere activiteiten in Rijnenburg en Reijerscop?

Tijdens de derde werkbijeenkomst kunt u met de gemeente Utrecht in gesprek over de opbrengst van het ontwerpproces. Hiermee wordt het ontwerpproces afgesloten. Begin 2019 neemt de gemeenteraad van Utrecht, na het raadplegen van de buurgemeenten, een besluit over de zes onderscheidende scenario’s voor het energielandschap.

U bent namens de gemeente Utrecht van harte uitgenodigd om tussen 18.00 en 21.00 uur langs te komen bij La Place De Meern A12 (voorheen AC Restaurant). Tijdens deze bijeenkomst kunt u met de hen in gesprek over de opbrengst van het ontwerpproces.

De derde werkbijeenkomst is qua inhoud en opzet anders dan de voorgaande werkbijeenkomsten. Eerder haalden we ideeën op voor de verdere uitwerking van de scenario’s van het energielandschap. Met deze derde werkbijeenkomst sluiten we het ontwerpproces af. U kunt vragen stellen en reageren op onduidelijkheden en eventuele onjuistheden in de producten die naar aanleiding van de werkbijeenkomsten zijn opgesteld. 

Vooraf aanmelden 

De derde werkbijeenkomst is opgedeeld in drie verschillende gespreksrondes, die ieder een uur duren. U kunt zich voor één gespreksronde aanmelden. Op deze manier proberen we het aantal mensen over de avond te spreiden en iedereen voldoende gelegenheid te geven zijn of haar vragen beantwoord te krijgen. Aanmelden kan tot zondag 7 oktober. Klik hiervoor op deze link

Informatie vooraf online op de website

Ter voorbereiding op de derde werkbijeenkomst worden de scenario’s en begeleidende documenten online gezet op de website. Zodra ze online staan, ontvangt u hierover een nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de aanleiding, achtergrond en het proces, kijk dan op www.utrecht.nl/rijnenburg. U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Comments

comments

Geef een reactie