historisch erfgoed Swifterbantcultuur

De vondst van 6000 jaar oude skeletten uit de Swifterbantcultuur, het unieke stelsel van kanalen en sluizen dat 900 jaar handel over water laat zien, maar ook forten en kastelen. Het zijn voorbeelden van bijzonder historisch erfgoed in Nieuwegein. Samen met erfgoedinstellingen, culturele partners en bewoners stelde de gemeente de ambities voor het Nieuwegeinse erfgoed voor de komende jaren op. In de concept erfgoedvisie gaat het over ‘behoud door ontwikkeling’, het (digitaal) toegankelijk maken van erfgoed en het verbinden van bewoners en bezoekers met verhalen en tradities.

‘In gesprek met betrokkenen uit de stad is de erfgoedvisie tot bloei gekomen. Met de erfgoedvisie borgen we zorgvuldig om te gaan met cultuurhistorische waarden van de stad. De herinneringen aan het verleden bieden kansen om bewoners, bezoekers én ondernemers te verbinden. Laten we de verhalen achter bijzondere monumenten en figuren uit het verleden vooral delen, zodat de waarde bekend wordt’, aldus wethouder John van Engelen van Cultuur.

Bewonersavond

Dinsdagavond 11 december organiseert de gemeente een bewonersavond over de erfgoedvisie. De avond is van 20.00 tot 21.30 uur in Fort Vreeswijk (inloop vanaf 19.30 uur). Het is het moment om op basis van eerdere bijeenkomsten het resultaat te delen. U krijgt een presentatie over de inhoud van de erfgoedvisie en we bespreken wat er nodig is om de ambities waar te kunnen maken samen met betrokken organisaties en bewoners. 

Inspraakperiode

Het college van burgemeester en wethouders geeft de concept erfgoedvisie vrij voor inspraak. Er is van 4 december tot en met 15 januari de gelegenheid om een laatste reactie te geven op het eindresultaat. De conceptvisie is beschikbaar via www.ikbennieuwegein.nl/erfgoedvisie en ligt ter inzage bij de receptie op het stadshuis. Eenieder kan op het document reageren voor de visie voor vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 

Comments

comments

Geef een reactie