Cheque voor G-tennissers Rijnhuyse

Tennisvereniging Rijnhuyse grijpt haar 50-jarig jubileum aan om het G-tennis binnen de club verder te stimuleren. Daarom gaat de opbrengst van het jubileummagazine naar deze groep spelers. Trainers Bart van Essen en Bas Jansen namen, samen met Jan Peter, Merel, Ivo en Eileen, de cheque uit handen van Nieuwegeins sportwethouder Van Engelen, graag in ontvangst. Alhoewel op de cheque € 750,– staat, is dit bedrag door schenkingen in de tussentijd al opgelopen tot meer dan € 1.000,–. Donaties hiervoor kunnen o.v.v. G-tennis nog altijd worden overgemaakt op NL37RABO0331002868  t.n.v. Tennisvereniging Rijnhuyse. Iedere zaterdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur geven Bas en Bart, samen met enkele jeugdvrijwilligers, tennisles aan deze G-tennissers. En dat de deelnemers genieten van de sport, maar ook van het clubgevoel, is evident. Kijk voor meer informatie over G-tennis bij Rijnhuyse op www.rijnhuyse.nl/aangepast-sporten/.

Verstandelijke beperking

Binnen Tennisvereniging Rijnhuyse krijgt iedereen de ruimte om te tennissen. Dus ook mensen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale (gedrags)problemen. Sinds het paralympisch uitzwaaievenement Rio bij Rijnhuyse in 2016, is Rijnhuyse gestart met lesgeven aan deze G-tennissers. Tijdens de lessen staat plezier voorop. Als er door weersomstandigheden niet getennist kan worden, ondernemen de trainers een andere (sportieve) activiteit met de deelnemers. Deelnemers aan G-tennis bij Rijnhuyse komen uit Nieuwegein, maar ook uit omliggende plaatsen.

Over Tennisvereniging Rijnhuyse

Tennisvereniging Rijnhuyse (TVR), gelegen aan Rond het Fort in Nieuwegein, is opgericht in 1969. Het tennispark met zeven allweather smashcourtbanen is gelegen in een prachtig deel van Nieuwegein, dicht bij het kasteel Rijnhuizen (Jutphaas). De jubilerende vereniging telt ruim 625 leden, van jong tot oud, en heeft ruimte voor nieuwe leden. Kijk voor meer informatie over de club en de activiteiten op www.rijnhuyse.nl.

Comments

comments

Geef een reactie