Nieuwegein hijst de regenboog vlag

De afgelopen dagen is er veel ophef ontstaan omtrent de zogenaamde ‘Nashville verklaring’. In deze Nashville verklaring staat onder andere dat god het huwelijk alleen bedoeld heeft tussen man en vrouw. Tevens staat er in deze verklaring dat het ‘onrein’ is om homoseksuele of transgerderisme gevoelens goed te keuren. Als protest tegen de Nashville verklaring hebben diverse Nederlandse Gemeenten de regenboog vlag gehesen. Ook Nieuwegein hijst de regenboog vlag als protest tegen deze verklaring.

Motie “Positieverbetering van LHBTI’s”

Al op 31 mei 2018 is de gemeenteraad van Nieuwegein bij elkaar gekomen om het LHBTI onderwerp te bespreken. Op dat moment is de motie aangenomen die zegt dat de gemeente Nieuwegein volledig achter de LHBTI beweging staat. Nog een jaar eerder, in 2017, is zelfs al door de gemeente het zogenoemde ‘regenboog akkoord’ getekend. In 2018 kwam de voltallige gemeenteraad bijeen en diende een motie in. In deze motie stond onder andere dat meerdere partijen het uit 2017 stammende ‘regenboog akkoord’ tekende en dus ondersteunen. Ook stelde deze partijen dat in de Nederlandse grondwet duidelijk wordt aangegeven dat elke vorm van discriminatie niet is toegestaan. Tevens heeft de gemeente de wettelijke plicht om discriminatie, uitsluiting en onwenselijk gedrag tegen te gaan, om werkgelegenheid voor iedereen te stimuleren en om sociale veiligheid voor allen te garanderen.

Inhoud van de Motie

In de motie verzocht de gemeenteraad aan de het college om op basis van het regenboog akkoord een beleidsnotitie op te stellen gericht op o.a. het bevorderen van de veiligheid van de LHBTI gemeenschap, het ondersteunen van de kwetsbare LHBTI groepen zodat deze zich veilig kunnen voelen en het ondersteunen van jongeren om de LHBTI acceptatie te bevorderen.

Deze motie, opgesteld door D66 Nieuwegein, is ondertekend door Groep Verdam, CDA Nieuwegein, GroenLinks Nieuwegein, Lokale Vernieuwing, PvdA Nieuwegein, SP Nieuwegein en Ieders Belang.
Christen Unie Nieuwegein en Stadspartij Nuwegein stemde tegen de motie.

De Nashville verklaring

De Nashville-verklaring is een vertaling van het Nashville Statement, waarin staat hoe christenen moeten omgaan met het geloof, maar ook met zaken als het huwelijk en seks. Dat document werd in 2017 gepresenteerd tijdens een conferentie van de Southern Baptism Convention, het grootste protestantse kerkgenootschap van de Verenigde Staten. De volledige inhoud van de Nashville verklaring is hier in het Nederlands te lezen.

Regenboog vlag bij gemeente Nieuwegein

Bij diverse Nederlandse gemeenten is vandaag uit protest tegen de Nashville verklaring de ‘regenboog vlag’ gehesen. Al jaren staat deze vlag symbool voor de LHBTI gemeenschap. Ook de gemeente Nieuwegein heeft vanmorgen uit protest tegen de Nashville verklaring en ter ondersteuning van de LHBTI gemeenschap de regenboogvlag gehesen voor het stadhuis.

Tegen actie Humanistisch Verbond

Als reactie op de Nashville verklaring heeft het Humanistisch Vebond een tegen ‘verklaring’ opgesteld. Een ieder die het eens is met de motie van onze gemeente en vind dat de LHBTI gemeenschap gewaardeerd en gerespecteerd dient te worden en dat seksualiteit altijd een vrije keuze dient te zijn kan deze verklaring tekenen.

Comments

comments

Geef een reactie