Meer en heftigere regenbuien, langere droge periodes en meer hete zomerse dagen en nachten.

Schansen-Noord (Fokkesteeg) in Nieuwegein krijgt € 175.000,- van het Rijk om de gevolgen van klimaatverandering beter op te vangen. Het extra geld gaat naar maatregelen om de openbare ruimte klimaatbestendig in te richten. Maatregelen die helpen tegen wateroverlast, hitte en droogte.

Wethouder Duurzaamheid Marieke Schouten: “Dit is heel goed nieuws! Deze impuls levert een belangrijke bijdrage aan onze ambitie om in 2050 zo goed als mogelijk klimaatbestendig te zijn. Het betekent concreet dat we in de actieve wijk Fokkesteeg samen met inwoners aan de slag gaan met ‘groene’ maatregelen, zoals het aanleggen van geveltuinen en speciale bomen die water vasthouden. Naast de verbeteringen uit de wijkvernieuwing, wordt Fokkesteeg hierdoor een mooi voorbeeld van een groene, leefbare buurt die is toegerust op de gevolgen van klimaatverandering.”

Nieuwegein heeft in 2015 en 2018 een test uitgevoerd naar de kwetsbaarheid van Nieuwegeinse wijken voor wateroverlast en hitte. Het onderzoek gaf aan welke delen van Fokkesteeg kwetsbaar zijn voor piekbuien en langdurige droogte en overlast tijdens een hittegolf. Dit zijn veelal de plekken met weinig groen en veel verharding in de wijk

Betere Buurten

Het klimaatbestendig maken van Fokkesteeg is gekoppeld aan het project Betere Buurten. Met Betere Buurten richt de gemeente Nieuwegein zich op het duurzaam vernieuwen van alle wijken, zodat bewoners ook in de toekomst prettig in hun buurt kunnen wonen. In de wijk Fokkesteeg is Betere Buurten volop aan de gang. Bewoners zijn actief betrokken bij het vergroenen van de buurt.

Ook extra steun voor andere gemeenten in de regio Utrecht

Naast Nieuwegein krijgen ook de gemeente Utrecht, de gemeente Zeist, gemeente Houten en de gemeente Stichtse Vecht extra steun voor klimaatadaptieve maatregelen. In totaal kwam 802.000 euro vanuit het Rijk beschikbaar voor projecten voor gemeenten in regio Utrecht.

Regionaal samenwerkingsverband ‘Water en Klimaat’

De subsidieaanvraag voor extra steun voor klimaatprojecten werd ingediend door het regionale samenwerkingsverband ‘Water en Klimaat’. Daarin hebben 14 Gemeenten, de provincie Utrecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht de krachten gebundeld om te werken aan een klimaatbestendige regio.

Comments

comments

Geef een reactie