Copyright

Aangezien er nogal eens wat duidelijkheid ontstaat over materiaal waarop een copyright berust en de tekst op onze privacy, cookie en copyright pagina niet duidelijk was voor een aantal lezers, zetten wij hier onder nogmaals ons beleid neer met betrekking tot het copyright op materiaal wat ons aangeleverd wordt.

Copyright op onze site:

Op alles wat u op onze site aantreft berust een copyright. Niks wat wij publiceren mag zomaar overgenomen worden. Dit geldt zowel voor teksten, documenten, afbeeldingen, video’s audio en elk ander door ons gepubliceerd materiaal. Indien u zonder de nadrukkelijke toestemming van ons materiaal van onze site overneemt voor eigen gebruik of met het doel deze weer te verspreiden dan zullen wij een factuur toesturen gebaseerd op het gebruikte materiaal.

Indien u materiaal gebruikt dat wij verkregen hebben via derden dan zullen wij na aantreffen van dit materiaal de copyright houder op de hoogte stellen.

Aangeleverde content & Copyright:

De content die wij op onze pagina aanbieden wordt ons door diverse partijen aangeleverd. Regelmatig krijgen wij naast een tekst, bijvoorbeeld in de vorm van een persbericht, ook foto’s of video’s e.d. aangeleverd.

Nieuwegein-Nieuws is niet aansprakelijk voor enige claims m.b.t. het schenden van copyright bij aangeleverd materiaal. De club, vereniging, organisatie of persoon die de content bij ons aanlevert dient er zelf voor te zorgen dat het aangeleverde materiaal door ons gebruikt mag worden in of bij een bericht op onze site.

Indien wij benaderd worden m.b.t. een Copyright vraag / Copyright schending zal Nieuwegein-Nieuws, zoals eerder genoemd, niet aansprakelijk zijn en de vraag / de claim doorzetten naar de club, vereniging, bedrijf, instantie of persoon die het materiaal heeft aangeleverd waarop zich Copyright bevind.