Provincie Utrecht in gesprek met gemeente en partners omtrent steunpakket cultuur en erfgoedinstellingen

De provincie Utrecht heeft in overleg met gemeenten en partners een steunpakket ontwikkeld voor cultuur- en erfgoedinstellingen instellingen in deze sector die door de gevolgen van de coronacrisis zwaar zijn getroffen kunnen in aanmerking komen voor steun van de provincie.

Hierbij gaat het om een tegemoetkoming in kosten die cultuur- en erfgoedinstellingen hebben moeten maken om zich aan te passen aan de 1,5 meter samenleving, een bijdrage om advies in te winnen over bijvoorbeeld aanpassingen in de bedrijfsvoering en/off programmering of hulp bij de inventarisatie van exploitatietekorten als gevolg van de corona maatregelen en het aanvragen van fondsen.

Het steunpakket kent een bedrag van 6 miljoen euro. Dit is een flink bedrag, maar niet genoeg om de gehele cultuur- en erfgoedsector in de provincie te ondersteunen. De provincie Utrecht heeft in overleg met gemeenten en culturele instellingen regelingen voor steun ontwikkeld die op verschillende momenten worden opengesteld. Per regeling wordt aan de hand van diverse uitgangspunten gekeken welke culturele instellingen in aanmerking komen.

Deze uitgangspunten kunnen bijvoorbeeld zijn: toekomstbestendigheid, commitment van gemeenten, regionaal belang van de instelling, relatie van de instelling met het provinciale beleid, tonen van cultureel ondernemerschap en zoveel mogelijk regionale spreiding. Binnen het steunpakket werkt de provincie samen met andere overheden en fondsen.

Voor meer informatie en aanvragen is er de website www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/opstartregeling-coronacrisis-voor-cultuur-en-erfgoedinstellingen#voor-wie
Ook kunnen culturele instellingen met hun vragen terecht bij de provincie via het e-mailadres  cultuur@provincie-utrecht.nl.
(Bron: Provincie Utrecht)

Comments

comments

Geef een reactie