De gemeente Nieuwegein voert verschillende grondexploitaties. Eens in de twee jaar moet de gemeente de grondwaarden, die als opbrengst worden opgenomen in de jaarrekening, extern laten toetsen. BBN heeft van de gemeente het verzoek gekregen om deze second opinion uit te voeren over de marktconformiteit van de grondwaarden.

Grondwaarden berekenen

Er is een residuele grondwaardeberekening gemaakt voor acht verschillende woningtypes. Deze grondwaarde wordt bepaald door de stichtingskosten van elk woningtype in mindering te brengen op de marktwaarde van het woningtype exclusief btw. De marktwaarde van de grond wordt daarbij uitgedrukt in een vrij op naam prijs. Om deze prijs te bepalen wordt deze vergeleken op basis van marktonderzoek naar vergelijkbare woningen in omringende plaatsen in de zelfde regio. Onder deze stichtingskosten vallen de directe en de indirecte bouwkosten, maar ook de bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld algemene kosten en winst & risico kosten.

Rapport voor de gemeente

Aan het einde van het onderzoek heeft de gemeente Nieuwegein een rapport gekregen met daarin de methode van aanpak, alsook de conclusie. Dit rapport gebruikt de gemeente op haar beurt weer bij de verantwoording van de jaarrekeningcijfers.

(Foto : Uppelmedia.nl)

Comments

comments

Geef een reactie