St. Antonius stopt met bevallingen in Nieuwegein
Algemeen

St. Antonius gaat Coronapatiënten verspreiden om verplegers te ontzien

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein gaat bij een 2e coronagolf de Covid-19-patiënten verspreiden over verschillende afdelingen. De afgelopen weken is het aantal patiënten van 2 naar 14 gestegen. Waar mogelijk benut het St. Antonius ziekenhuis diverse afdelingen voor het onderbrengen van de Covid-patiënten. Uiteraard worden deze patienten wel volledig geïsoleerd om er voor te […]